วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้ำซับสิทธิวนาราม – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาน้ำซับสิทธิวนาราม – ชลบุรี

รหัสวัด : 63120070001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/8/2561

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 9/7/2562

ที่อยู่ : เลขที่ เขาน้ำซับ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ