วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760602001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2280

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2282

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ