วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – สระแก้ว

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – สระแก้ว

รหัสวัด : 04270604001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 21/2/2523

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 11/2/2552

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ