วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – สตูล

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – สตูล

รหัสวัด : 05910111003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 11/6/2550

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล รหัสไปรษณีย์ 91140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ