วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – สงขลา

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – สงขลา

รหัสวัด : 05901509002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2320

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2350

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90280

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ