วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย (ล่าง) – อุทัยธานี

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย (ล่าง) – อุทัยธานี

รหัสวัด : 02610205002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2460

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2510

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ