วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – ราชบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – ราชบุรี

รหัสวัด : 02700108001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2275

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2330

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ