วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – ระยอง

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – ระยอง

รหัสวัด : 02210602003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/12/2533

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 19/4/2556

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ