วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – พิษณุโลก

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – พิษณุโลก

รหัสวัด : 03650806009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 19/9/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ