วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – ปราจีนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – ปราจีนบุรี

รหัสวัด : 02250709012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/7/2559

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 13 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ