วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – ประจวบคีรีขันธ์

13 ธ.ค. 2023
16

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – ประจวบคีรีขันธ์

รหัสวัด : 05770701008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/6/2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ