วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย (บน) – อุทัยธานี

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย (บน) – อุทัยธานี

รหัสวัด : 02610205003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/2/2532

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ