วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – นครสวรรค์

13 ธ.ค. 2023
13

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600801004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2472

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/11/2477

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ