วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 05801408001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2390

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2480

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ