วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – นครนายก

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – นครนายก

รหัสวัด : 02260113003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2433

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 1/2/2533

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ