วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – ชลบุรี

13 ธ.ค. 2023
15

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200901005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 13/6/2529

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 14/8/2551

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ