วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อย – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาน้อย – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220105003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2375

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 27/8/2527

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ