วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อยเทสรังสี – น่าน

ชื่อวัด : วัดเขาน้อยเทสรังสี – น่าน

รหัสวัด : 03550108008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 25/5/2544

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/5/2545

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ