วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อยหินกอง – นครนายก

ชื่อวัด : วัดเขาน้อยหินกอง – นครนายก

รหัสวัด : 02260110018

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/11/2555

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 7/5/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ