วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อยหนองโสน – ตราด

ชื่อวัด : วัดเขาน้อยหนองโสน – ตราด

รหัสวัด : 02230103004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 27/10/2559

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 14/9/2564

ที่อยู่ : เลขที่ หนองโสน หมู่ที่ 1 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ