วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาน้อยศรีน้ำเงิน – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02711007001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 14 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ