วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง – ลพบุรี

รหัสวัด : 02161006002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/11/2553

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ