วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อยรังแตน – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดเขาน้อยรังแตน – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 02670209007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 10/6/2545

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ