วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อยมูลบน – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดเขาน้อยมูลบน – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300205004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ