วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อยพัฒนาราม – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาน้อยพัฒนาราม – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200702007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 9/6/2510

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 7/11/2522

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ