วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อยจันทราราม – ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อวัด : วัดเขาน้อยจันทราราม – ประจวบคีรีขันธ์

รหัสวัด : 64177010001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 31/5/2564

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หัวโก หมู่ที่ 10 ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ