วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ – สระบุรี

รหัสวัด : 02190406001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 27/8/2508

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/7/2531

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ