วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาน้อยคีรีวัน – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาน้อยคีรีวัน – ชลบุรี

รหัสวัด : 02200202007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 8/11/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 6/11/2550

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ