วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขานางเภา – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดเขานางเภา – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05840205001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2244

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 27/5/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ