วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขานางพิมพ์ปรีชาราม – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดเขานางพิมพ์ปรีชาราม – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710607007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2483

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/8/2556

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ