วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขานางบวช – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดเขานางบวช – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720203001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2390

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 18/5/2525

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ