วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขานางต่วม – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดเขานางต่วม – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600409002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 16/10/2523

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/2/2545

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ