วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขานางงาม – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดเขานางงาม – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720301006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/2/2546

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ