วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขานาคา – นราธิวาส

ชื่อวัด : วัดเขานาคา – นราธิวาส

รหัสวัด : 05960105002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 19/11/2544

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 14/9/2564

ที่อยู่ : เลขที่ จาเราะสะโต หมู่ที่ 5 ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ