วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขานาควิวัฒน์ – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดเขานาควิวัฒน์ – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760202004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/12/2534

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 18/6/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ