วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขานวลจันทร์ – เพชรบูรณ์

ชื่อวัด : วัดเขานวลจันทร์ – เพชรบูรณ์

รหัสวัด : 63167050004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 29/5/2563

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หนองแดง หมู่ที่ 15 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ