วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขานมนาง – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดเขานมนาง – สระบุรี

รหัสวัด : 02191107007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 13/3/2539

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ