วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขานกกระจิบ – ราชบุรี

ชื่อวัด : วัดเขานกกระจิบ – ราชบุรี

รหัสวัด : 02700112001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2485

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/10/2543

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ