วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเขานกกระจิบ – ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อวัด : วัดเขานกกระจิบ – ประจวบคีรีขันธ์

รหัสวัด : 05770705006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 4/4/2531

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 24/6/2541

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ