วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาทุ่งวัว – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาทุ่งวัว – ชลบุรี

รหัสวัด : 62120070001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/3/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 28/2/2563

ที่อยู่ : เลขที่ เขาทุ่งวัว หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ