วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเขาทับควาย – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาทับควาย – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160305008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 10/4/2515

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 30/8/2520

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ