วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาทะโมน – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาทะโมน – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760607001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2325

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2457

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ