วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเขาทะลุ – ชุมพร

ชื่อวัด : วัดเขาทะลุ – ชุมพร

รหัสวัด : 05860710001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/10/2528

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/4/2535

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ