วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาทอง – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาทอง – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220212003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/9/2545

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/7/2550

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ