วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาทราย – พิจิตร

ชื่อวัด : วัดเขาทราย – พิจิตร

รหัสวัด : 02660802001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2474

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 24/2/2498

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ