วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเขาถ้ำ – ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อวัด : วัดเขาถ้ำ – ประจวบคีรีขันธ์

รหัสวัด : 05770802007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/1/2542

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ