วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาถ้ำแรต – ฉะเชิงเทรา

ชื่อวัด : วัดเขาถ้ำแรต – ฉะเชิงเทรา

รหัสวัด : 02241002004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 8/8/2538

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ