วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาถ้ำม้าร้อง – ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อวัด : วัดเขาถ้ำม้าร้อง – ประจวบคีรีขันธ์

รหัสวัด : 05770402001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2501

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ