วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05840211002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2376

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 11/2/2552

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ