วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเขาถ้ำทะลุ – ราชบุรี

ชื่อวัด : วัดเขาถ้ำทะลุ – ราชบุรี

รหัสวัด : 02700803008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 3/11/2536

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/9/2539

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ